Several generations of JNU alumni and others in solidarity at and with JNU –Saturday, 7th May | Photographs by Indira Chandrasekhar

may7 01 may7 02 may7 03 may7 04 may7 05 may7 06 may7 07 may7 08 may7 09 may7 10 may7 11 may7 12 may7 13 may7 14 may7 15 may7 16 may7 17 may7 18 may7 19 may7 20 may7 21 may7 22 may7 23 may7 24 may7 25 may7 26 may7 27 may7 28 may7 29 may7 30 may7 31 may7 32 may7 33 may7 34 may7 35 may7 36 may7 37 may7 38

Comments are closed.